notoya動画!

notty @ hotbowl from www.king-garage-magazine.com on Vimeo.

youtube

ちなみにkeyphotoバージョンはこちら→http://keyphotopic.blogspot.com/2011/07/no-to-ya_15.html